Waar houdt Emergo zich mee bezig?

Emergo richt zich op het begeleiden van mens en organisatie bij ontwikkelingsvraagstukken. In ons werk gaan we uit van de kracht van het individu. We zoeken naar passies, drijfveren en talenten, naar waar een persoon warm voor loopt en baseren daar onze adviezen op.

Voor het identificeren van deze persoonsgebonden factoren maken wij gebruik van een persoonlijke motivatieanalyse. De weg naar plezierig, zinvol en passend werk ligt daarmee open.