Ons profiel

Sinds haar oprichting in 1988 door Anton Philips heeft Emergo zich gespecialiseerd in loopbaancoaching, training en advies. Vanaf 2006 houdt Anton zich bezig met programma's om scholieren te helpen bij het maken van studiekeuzes. In de afgelopen 20 jaar is Emergo door talrijke opdrachtgevers benaderd voor het oplossen van diverse loopbaanvraagstukken. Zo hebben wij trajecten en trainingen ontwikkeld op het vlak van loopbaanheroriëntatie, coaching, outplacement, functiekeuze en studiekeuze. 

   

In onze dienstverlening staat de mens centraal. Omdat elk mens uniek is en eigen mogelijkheden heeft, gaan wij altijd uit van deze persoonsgebonden aspecten.
We zoeken naar passies en drijfveren, naar waar een mens warm voor loopt en baseren
daar onze adviezen op, simpelweg omdat we geloven dat daar de kracht van mensen ligt.

 

Voor het identificeren van deze kracht gebruiken wij de motivatieanalyse. Met dit proces weten wij díe werkelementen te benoemen, waar mensen plezier en voldoening in vinden. Plezier en voldoening zijn randvoorwaarden voor succes. De motivatieanalyse is dan ook de rode draad die loopt door onze dienstverlening. Of het nu gaat om loopbaancoaching, training of advies,
we gaan altijd uit van het sterke van de mens.

  

Aan ons bureau zijn geregistreerde adviseurs verbonden met ruime ervaring in de (semi)overheidsector, de dienstverlenende sector en het bedrijfsleven. Omdat wij hechten aan
integer vakmanschap werken wij volgens de gedragscodes van Noloc en CMI.


 

                            

Visie

Pas wanneer mensen zichzelf kennen, weten waar hun kracht ligt en weten in welk werk deze kracht optimaal kan worden aangewend, dan zijn zij in staat om zelfbewust keuzes te maken die leiden tot een voldoeninggevend bestaan.

 

Pas wanneer organisaties de individuele kracht van haar medewerkers herkennen, hen inzetten op die kracht en die kracht weten te mobiliseren en behouden, dan scheppen zij voor zichzelf de condities om optimaal te presteren en succesvol te zijn.

 

En pas wanneer mensen en organisaties elkaar op dit punt vinden en waarderen, dan ontstaat een productieve maatschappij waarin mensen optimaal functioneren en voldoening vinden in hun werk.

 

 
Missie

 

Door sterke kanten en individuele motivatie in kaart te brengen, willen wij mens en organisatie ondersteunen
bij het maken van verantwoorde keuzes op het vlak van loopbaan- en organisatieontwikkeling.
Via onze dienstverlening willen wij wezenlijk bijdragen aan het realiseren van het idee dat mensen zich in
hun werk maximaal zouden moeten ontplooien en
daaruit hun voldoening halen.