SIMA Professionals*

De coaches van Emergo zijn allen gespecialiseerd in het verrichten van motivatieanalyses.

 

Als coach, trainer en projectleider zijn wij ervaren in het opzetten en uitvoeren van trajecten
op het vlak van organisatieontwikkeling, loopbaanmanagement en motivatieanalyse.
Vanuit meerdere invalshoeken en disciplines verhelderen wij vraagstukken, die zich kunnen voordoen rond  loopbaanontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, cultuurverandering, 
stijl van leidinggeven en beroeps-  en/of studiekeuze.

 

 

* SIMA staat voor "System for Identifying Motivated Abilities" en is een geregistreerde term van

   SIMA USA. Emergo is sublicentie-houder van het systeem en verzorgt tevens opleidingen voor

   loopbaanadviseurs en HR managers. 

Gecertificeerde SIMA Professionals

Buiten onze vestigingsplaats Hilversum zijn elders
in het land verschillende door Emergo opgeleide 
motivatieprofessionals werkzaam. Ook bij hen kun je terecht voor het laten vaststellen van jouw motivatieprofiel.

 

Daarnaast heeft Emergo ook HRM-adviseurs en leidinggevenden van verschillende organisaties tot motivatieprofessional opgeleid. Zij hanteren de motivatie analyse als instrument bij werving en selectie, het bevorderen van interne mobiliteit en het optimaal inzetten van talent.